Wat we doen


  • Wat we doen

Je hoort het vaak. “Mijn leven? Ik kan er wel een boek over schrijven.” Het project Levensboek van Humanitas kan daarbij helpen. Iedereen die denkt dat zijn of haar levensverhaal een boek waard is kan contact opnemen met de afdeling Levensboek van Humanitas afdeling Zaanstreek.


Na de intake door de coördinator bezoekt een in schrijven geschoolde vrijwilliger de verteller gedurende een periode van een aantal maanden. Gemiddeld zijn er tien tot twaalf interviews nodig om de informatie te verzamelen. Alle mogelijke onderwerpen komen aan de orde tijdens die gesprekken. Ook komt het voor dat een verteller zich op een bepaalde periode of specifiek thema wil richten. Uitgangspunt is altijd dat in overleg met de verteller wordt afgesproken wat er in het boek komt en als er overeenstemming is kan het boek worden gedrukt.


Zodra het boek af is, is het meer dan een boek. Het is een document over een periode in iemands leven of over de buurt waar iemand heeft gewoond. Een boek dat inzicht geeft in wat iemand heeft meegemaakt, de gewoonten en gebruiken. Regelmatig zien we dat het boek achtergrondinformatie geeft waar wijkverpleging of mantelzorgers op kunnen ingaan om zo betere zorg te kunnen verlenen.
Verschillen in leeftijd, cultuur, geloof en levensopvattingen zorgen voor diversiteit bij de levensboeken. Dit levert inspirerende ontmoetingen op tussen schrijver en verteller, soms vrolijk, soms verdrietig.

Er zijn kosten aan verbonden.
De kosten voor het maken van het boek zijn voor rekening van de verteller. Ook vragen wij een bijdrage van 50 euro in de kosten van papier, kopieën en printerint. Onze ervaring is dat de prijs van een boek komt op een gemiddelde van 15 euro bij een oplage van 20 stuks. Hoeveel de kosten precies zijn hangt natuurlijk af van de oplage en hoe het boek is uitgevoerd. Dit kan van een simpel ringbandje tot een luxe gebrocheerd gebonden boek met leeslint.
Vooraf wordt dit altijd goed met de verteller besproken om misverstanden te voorkomen.


Een aantal boeken die in de afdeling Humanitas Zaanstreek zijn geschreven, liggen ter inzage in de bibliotheek van Zaandam.

Tags: Levensboek Zaanstad